کامپیوتر PC HOCASI-1650 / AMD Ryzen 5 1600 AF / ASUS PHOENIX GTX 1650 4GB / 8GB RAM / 240GB SSD Gaming

25,100,000 تومان

پیج فروشگاه در اینستاگرام فعلا به آدرسgame2plus_com تغییر پیدا کرد.لطفا دنبال کنید